Opvarmning til menighedsrådsvalget


Kender du din kirke? Er du interesseret i hvad der foregår i kirken? Vil du være med til at udvikle din kirke?
Så får du muligheden for at udfolde dig nu! Der er nemlig valg til menighedsrådet den 11. november 2008.

Menighedsrådet er sognets kirkelige ledelse og medlemmerne bliver valg for en 4 årig periode. Her i Reerslev og Buerup pastorat er der to menighedsråd med hver fem medlemmer. Præsten er født medlem og sidder i begge råd.

Opgaverne spænder vidt, fra ledelsesopgaver til beskyttelse af kulturværdier, hedder det meget flot. Formuleringerne betyder, at når man sidder i et menighedsråd, er det ikke kun admini-strative opgaver, der skal løses. Menighedsrådets opgaver spænder meget bredt og skal udover de ledelsesmæssige opgaver, som ansvarlig for kirkens økonomi også skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse.
Menighedsrådet har nemlig stor indflydelse på kirkens liv og vækst, og beskæftiger sig med alle aspekter af kirkens aktiviteter. Det kan for eksempel være det diakonale arbejde, børne- og ungdomsarbejdet eller arbejdet med kirkens medier.
Det er også menighedsrådet, som godkender ændringer i valg af liturgi i gudstjenesten. Menighedsrådet er sparringspartner til præsten og meget vigtige for det embede jeg, som præst er kaldet til at passe.

Har du lyst til at have indflydelse på din kirke og arbejde tæt sammen med de ansatte ved kirken, så kom og hør nærmere!

Der er orienteringsmøde i kirkecaféen i Reerslev kirke den 11. september. Vi starter aftenen med en god valgmiddag, derfor skal du tilmelde dig, hvis du har lyst til at spise med.
Tilmeldingen skal ske til Dorte Thomsen på 58 26 20 31

Vel Mødt!

/dt 30.08.2008