Sammenlægning af menighedsråd?


Kirkerne i Reerslev og Buerup er fælles om mange ting. Derfor har idéen om en sammenlægning af menighedsrådene for de to kirker været fremme.

Der er mange spørgsmål og meninger om en sådan sammenlægning. Derfor inviterer de to menighedsråd til fællesmøde torsdag, den 13. marts kl. 19.00 i Reerslev Præstegård. Her vil vi få besøg af sognepræst Karen Bolette E. Berg fra Bregninge-Bjergsted, som vil fortælle os om erfaringer med et sådant samarbejde.

Kom og bliv klogere på dit sogn og din kirke.
Alle er velkomne.

/ke 16.02.2008