Nye brikker til Reerslevs historie

Nye brikker til Reerslevs historie 

Det er en spændende oplevelse, at en gammel glemt Reerslev-historie er dukket op igen, at der kan sættes navne på de beboere, som skabte historien i 1897, og at resultatet af deres beslutning igen kan ses i Reerslev.

Menighedsrådsformand Anne Lise Vinther er blevet kontaktet med en forespørgsel om, hvorvidt Reerslev Kirke/ menighedsråd er interesseret i at generhverve et maleri fra 1897, forestillende kirken, præstegården og skolen.
Sognepræst Ole Jørgen Sadolin fik maleriet i forbindelse med, at han stoppede som præst i Reerslev og Vedby sogne.
 

Henvendelsen kommer fra Anne og Asger Sadolin, der netop har arvet maleriet efter sin far Bent Sadolin, der nedstammer fra ”Jørgen-grenen” i Sadolin- slægten.

Maleriet er gået i arv til ældste barn i slægten efter Jørgen Theophilus Sadolin, der var præst ligesom sin far, og endda i en periode var kapellan hos ham i Reerslev.

Menighedsrådet har besluttet at erhverve maleriet, som nu er tilbage i Reerslev præstegård, hvor det kan ses i konfirmandstuen.

Maleriet er malet af Carl Henrik Kock Møller, født i 1845 i Skælskør.

Det blev givet som en afskedsgave af sognebørnene i Reerslev, Taagerup, Sønderød og Vedby til en afholdt præst, som f. eks. sendte sine børn ud til syge og fattige med kurve og pakker, især ved højtiderne, og i øvrigt altid prædikede for fulde kirker

Indsamlingen til maleriet omfattede både fattiglemmerne på fattiggården, gårdmænd, håndværkere, handlende, professoren på Vedbygård og greven på Nørager, husmænd, enker, piger og karle, og de står alle nævnt med navn og titel i gavebrevet.

Anne og Asger Sadolin bragte maleriet til Reerslev sammen med deres søn, Jakob, og blev vist rundt i kirken og på kirkegården før menighedsrådsformanden bød på kaffe i præstegården.
På billedet ses familien ved pastor Sadolins gravsten på Reerslev kirkegård.


Pastor Ole Jørgen Sadolin,  var sognepræst i Reerslev og Ruds Vedby 1880 – 1899
. Her er han fotograferet i 1897. 


Ole Jørgen Sadolin var ud af en gammel præsteslægt, der kan føres tilbage til 1400 tallet.

Han og hustruen Louise fik 8 børn, 5 sønner og 3 døtre, hvoraf 2 døtres gravstene står på Reerslev kirkegård ved siden af forældrenes.

Præsteparrets gravsten er skabt af billedhuggeren, Anders Bundgaard, som bl.a. har skabt Gefionspringvandet i København og Cimbrertyren i Ålborg.

To af Ole Sadolins sønner blev præster, en blev læge, en blev kunstmaler og grundlagde fabrikken Sadolin Farver sammen med sin bror, som var cand. polyt. Fabrikken blev senere til A/S Sadolin og Holmblad.

Ole Sadolin var præst i Vallø før han kom til Reerslev. Og da Valløby Gamle Præstegård blev sat til salg 1 år efter deres fars død i 1909, købte de 5 sønner deres barndomshjem.

Den gamle præstegård er stadig i familiens eje. Den bruges som feriebolig for Sadolin slægten, og rummer et privat museum med Ole og Louise Sadolins ting.

Hanne Brandt

Carl Møllers maleri af Reerslev Kirke, Præstegård og Skole  –  er nu tilbage i
Reerslev Præstegård,
hvor det kan ses i konfirmandstuen.
 


 

Gavebrevet som pastor Sadolin fik overrakt sammen med maleriet, er ligeledes udført af maleren Carl  Møller, og er et helt lille kunstværk i sig selv.

 

I gavebrevet er oplistet navnene på de 238 sognebørn som har bidraget til indsamlingen:

88 fra Reerslev
82 fra Vedby
37 fra Tågerup
31 fra Sønderød

 

Gavebrevet kan
downloades her