Reparation af kirkegårdsmuren igangsættes
Provstiet har bevilget penge til istandsættelse af kirkegårds-muren, og mureren har opmålt og nummereret stenene, så nu kan arbejdet endelig gå igang.
Mureren forventer at reparationen vil tage omkring en måned.
Vi håber, at arbejdet er færdig den 18. september, hvor vi forventer at se rigtig mange mennesker til bogudgivelse og møde med vores nye biskop.

/hbr 18.08.2008