Renæssance 2006 omkring Reerslev og Buerup sogne

 


Året er udnævnt til renæssance år i Danmark og Biskoppen opfordrer alle kirker til at holde “renæssance-gudstjeneste” den 15. oktober
Den opfordring har vi valgt at tage op i Reerslev og Buerup pastorat, men vi har valgt at koncentrere os omkring et tidspunkt i slutningen af renæssanceperioden, nemlig 1673 – da skete der nemlig noget med lokalt islæt, idet Kattrup Gods den 30. september 1673 overtog Reerslev Kirke fra kongen.
Reerslev Kirke eksisterede på det tidspunkt i sin nuværende form. Alterbordet er fra 1562, altertavlen fra 1625, prædikestolen fra 1629, og den største klokke er fra 1657. Mon Nationalmuseet har de gamle billeder fra altertavlen?
Hvem var præst i 1673, og kan vi finde hans indberetninger til biskoppen om livet i sognet?
Hvordan foregik en gudstjeneste i 1673, hvilke sange og salmer blev sunget, hvilken musik blev spillet, hvordan var altergangen osv.?
Hvor mange gårde og huse var der, hvor lå de, og hvordan kom de fjernest boende til kirke?
Hvordan gik beboerne i sognet klædt, og hvad spiste de en oktober-søndag i 1673?
Menighedsrådene vil gerne indbyde alle interesserede til at deltage i små arbejdsgrupper, som skal undersgøe nogel af disse spørgsmål eller andre interessante ting, så vi sammen kan opleve en “renæssance-dag” den 15. oktober.
Der er allerede positive tilkendegivelser fra historieinteresserede i lokalområdet, og vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage. Fra Kalundborg Museum deltager Mads Findal Andreassen, som vil bidrage med inspiration og konkrete forslag.
Omfanget og indholdet i projektet bliver præcis det, der er interesse for, så overvej evt. hvad du/I kunne have lyst til at arbejde med, – eller kom bare og deltag.
Første orienterings- og opstartmøde onsdag den 23. august 2006 kl. 19.30 i mødelokalet i Reerslev Præstegård, hvor alle er velkomne.
For yderligere oplysninger:Hanne Brandt, Reerslev tlf. 5826 1520 – hbr@reerslevkirke.dk
Du kan også læse mere om renæssancen på www.renaessance2006.dk