Konfirmand- undervisning efter lukning af friskolen

Konfirmandundervisning
efter lukning af Reerslev Friskole
Som de fleste nok er klar over, lukkede Reerslev Friskole med meget kort varsel lige før jul. Lukningen er trist, først og fremmest for børnene på skolen og deres lærere. 

Men det får også konsekvenser for konfirmandundervisningen og den kommende konfirmation i Reerslev Kirke, idet ingen af de tilmeldte konfirmander, ønsker at fortsætte konfirmationsforberedelsen i Reerslev.

Du kan stadig blive konfirmeret i Reerslev Kirke den 5. maj 2013

Det er dog fortsat muligt at blive konfirmeret i Reerslev Kirke den 5. maj 2013, selvom man har fulgt forberedelsen andre steder. Det er der  enkelte der ønsker.

Om det fremover er muligt at samle et hold konfirmander til konfirmationsforberedelse i Reerslev, er usikkert. Vi skal dog understrege, at det fortsat vil være muligt at blive konfirmeret i kirken.