Festlig advents-gudstjeneste og reception

I år kunne vi igen glæde os over, at spejderne gjorde starten på adventstiden ekstra festlig, da de med fane og levende lys tændte adventskransen på spejdermaner.
Der var herlig trængsel i en stuvende fuld kirke, hvor alle pladser var besat og ekstra klapstole måtte tages i brug.  

I sin tale takkede menighedsrådsformanden, Anne Lise Vinther,  Poul  for lang og tro tjeneste ved Reerslev Kirke.
Poul har at været vores trofaste graver i  godt og vel 23 år, og det sættes i perspektiv, af det faktum at der i samme periode har været ansat ikke mindre end 10 forskellige præster.

Efter gudstjenesten blev Poul graver hyldet ved en reception, hvor menighedsrådet bød på pindemadder og champagne i kirkecaféen og våbenhuset.
Poul har været vores omsorgsfulde, hjælpsomme og venlige graver i over 23 år, og ved receptionen stod reerslevere fra nær og fjern i  kø for at hilse på  – og give ham et par velmenende ord med på vejen. 


At Poul graver har været en afholdt og populær skikkelse i kirken afspejlede sig også i de mange gaver som efterhånden hobede sig op i våbenhuset.