Præstesituationen

Finderup og Reerslev menighedsråd er nu blevet enige om at indstille en person til præsteembedet i Finderup-Reerslev pastorat. Indstillingen er nu sendt til biskoppen og kirkeministeriet. Vi forventer, at der vil ske en udnævnelse medio august og samtidig med dette vil der være indsættelse i de 2 kirker. Mere om det, når udnævnelsen er sket.

Reerslev, den 3. juni 2013
Menighedrådet


Stillingen som fuldtids overenskomstansat sognepræst ved Reerslev og Finderup kirker er slået op den 23. april 2013 med ansøgningsfrist den 13. maj. Hvornår ansættelse kan ske, er ikke afklaret endnu, men vi håber det bliver lige efter sommerferien.
se stillingsopslaget

Menighedrådet


Der er indgået en samarbejdsaftale med menighedsrådet i Finderup Sogn, som gerne skulle sætte gang i arbejdet med ansættelse af en ny præst.
Det blev besluttet på  menighedsrådsmødet den 6. februar 2013. 

Menighedsrådet


Konstitueret sognepræst Lissi Aastrup Andersens vikariat som sognepræst er forlænget indtil der er ansat en ny sognepræst.
Hvornår det sker er endnu ikke afgjort.
Reerslev den 3. januar 2013
Menighedsrådet

Fra Reerslev menighedsråd meddeles det:
Konklusionerne fra mødet i Roskilde Stift den 10. juli 2012, hvori deltog: 

Peter Fischer-Møller; Biskop
Helle Saxil Andersen; Stiftskontorchef
Jørn Noe; Provst
Niels Blomhøj; Formand for Finderup menighedsråd
Kirsten Clausen; Næstformand for Finderup menighedsråd
Kurt Løjesbjerg; Næstformand for Reerslev menighedsråd
Ole Buk; Formand for Reerslev menighedsråd

kan formuleres sådan:

Finderup og Reerslev menighedsråd skal søge at genoptage samarbejdet omkring delt præst i de to sogne. Samarbejdet omkring organist og kirkesanger fortsættes.

Biskoppen plæderede for, at det fremtidige samarbejde skulle finde sted under overskriften ‘To sogne – to præster”.
Reerslev menighedsråd henviser i øvrigt til “Beslutningsprotokol for fyraftensmøde i Reerslev Menighedsråd, torsdag den  12. juli 2012”. Se referatet

Reerslev den 13. juli 2012
Ole Buk, formand f. Reerslev Menighedsråd


Fra menighedsrådet meddeles det:
Biskop Peter Fischer-Møller har inviteret Reerslev og Finderup menighedsråd til møde i Roskilde d. 10. juli kl. 14. Til stede vil også være provst Jørn Noe. Vi stiller med formand og næstformand.
Hjemmesiden vil blive opdateret med oplysning om mødets udfald, så snart vi atter er hjemme. 

Reerslev, den  6. juli 2012
Ole Buk, formand f. Reerslev Menighedsråd


Fra Reerslev menighedsråd meddeles det:
I kølvandet på Finderup menighedsråds opsigelse af samarbejdsaftalen vedr. delt præst, har undertegnede været til møde med biskoppen i Roskilde Stift den 16. maj 2012.
Vores forslag om at erstatte Kirsten Esbjerg i Reerslev sogn med en i provstiet boende og interesseret cand. theol. i en 50 % overenskomstansættelse nød ikke fremme i stiftet. Argumentet var, at løsningen ville gå “mod trenden”.Stiftet ville i stedet se på en løsning, som ville omfatte inklusion af Reerslev sogn i Tissø pastorat.
Undertegnede har d.d. atter tilskrevet stiftet for endnu en gang at argumentere for vort synspunkt, så livet omkring Reerslev Kirke ikke går i glemmebogen. Vi afventer nu stiftets reaktion.” 

Reerslev, den  21. maj 2012
Ole Buk, formand f. Reerslev Menighedsråd


Fra Reerslev menighedsråd meddeles det:
På møde med repræsentanter for Finderup menighedsråd d. 25. april 2012 modtog repræsentanter for Reerslev menighedsråd meddelelse om, at Finderup sogn – foranlediget af Kirsten Esbjergs fratræden – ønsker at udtræde af samarbejdet med Reerslev sogn omkring 50/50 delt præst.
Meddelelsen er taget til efterretning og Reerslev menighedsråd har påbegyndt søgen efter en løsning på problemet. 

Reerslev, den 1. maj 2012
Reerslev menighedsråd


OPSLAG
Det meddeles herved, at sognepræst Kirsten Esbjerg med virkning f.o.m. 1. maj 2012
fratræder sin stilling ved Reerslev og Finderup kirker. 

Reerslev, den 23. marts 2012
Ole Buk
Formand f. Reerslev Menighedsråd