Præsteboligen klar til indflytning

Renovering af præstegården

Efter ansættelse af Kirsten Esbjerg som vores nye præst, var vi i menighedsrådet enige om, at præsteboligen trængte til at blive renoveret.

Vi havde kun selv 70.000 kr. ud af de ca. 400.000, som en grundig renovering ville løbe op i, så derfor søgte vi provstiudvalget om tilskud til arbejdet – og det blev bevilget.

Den 12. april kunne de involverede parter: håndværkere, præsten og menighedsråds-formanden, så mødes i præstegården, for at aftale det videre forløb og igangsætning af arbejdet.

De gamle gulvbrædder skulle tages op, så der kunne blive isoleret og derefter lagt nyt gulv. Døren ind til konfirmandstuen skulle blændes, diverse døre skulle tætnes og justeres, og der skulle opsættes brændeovn i stuen.
I badeværelset skulle murer og vvs sørge for nye fliser, toilet og håndvask, ligesom der også på 1. sal skulle foretages udskiftning af toilet og håndvask.
Til slut skulle hele præsteboligen have en gang maling indvendig.

Oven på denne omgang har rengøringsselskabet sørget for grundig og tiltrængt rengøring.

Ved indflyttersynet den 4. juni blev alt fundet i orden og klar til indflytning.