Præstevirkar Nina Morthorst rejser 1. april

 


Nina har fået fast embede på Falster. Nina sikrer færdiggørelse af konfirmandundervisning og konfirmationen den 13. maj.
Menighedsrådet har kontaktet provsten for at få en hurtig afklaring af vikarsituationen i den resterende orlovsperiode for Dorte Thomsen.