Pilgrimspræsten på besøg i Finderup

 

Moderne pilgrimsvandring – ud i det indre

Lidell
Pilgrimspræsten Elisabeth Lidell, gav tirsdag aften de mange deltagere ved den månedlige caféaften i Finderup sognegård, et interessant indblik i den nye danske pilgrimsbølge.

 

 

 

 

Elisabeth Lidell, 65 år, cand.theol. fra Aarhus Universitet 1979, præst ved Vor Frue Kirke i København 1980-90. Fra 1990 sognepræst i Risskov og nu deltidsansat pilgrimspræst i Århus Stift.

Elisabeth Lidell som nu er deltids-pilgrimspræst i Århus Stift, er sammen med sin mand Andreas Blinkenberg, nøglepersoner i den nye danske pilgrimsbølge, og hun fortalte engageret og levende om små og store oplevelser på de mange pilgrimsvandringer hun har gennemført, siden hun ved årtusindskiftet tog på sin første vandring ad den kendte middelalderlige pilgrimsrute til Santiago de Compostela i det nordvestlige Spanien, for at genfinde sjælen og kontakten med Gud.

Det blev en tur, der fik afgørende betydning for både hende og folkekirken. Det var nemlig på en af de efterfølgende års vandringer ad caminoen, at idéen opstod om at indrette pilgrimsherberger  i nedlagte landbrugsbygninger langs Hærvejen, som i middelalderen var færdselsåre for studetræk, handlende, krigsfolk og pilgrimme.

Med den idé vandt hendes mand, Andreas Blinkenberg, en konkurrence, som Realdania havde udskrevet. Med støtte på 8 mio. fra Realdania og 4 mio. fra anden side, blev idéen realiseret med 10 herberger langs Hærvejen, og i 2008 blev danmarks officielle pilgrimsrute indviet – en rute som strækker sig 300 km fra grænsen til Viborg.

Som i Danmark er der også på europæisk plan sket en genopdagelse af den middelalderlige pilgrimstanke, men middelalderpilgrimmens bodsgang er i dag afløst af det søgende menneskes rejse til selverkendelse og dybde i livet.
For Elisabeth Lidell er det processen, der er det vigtigste, og hun forklarer den voksende interesse, med ønsket om fordybelse, stilhed, enkelhed og fællesskab.

I en tid med mange hurtige skift, endeløse informationsstrømme, højt tempo og overfyldte kalendere, fremstår pilgrimstanken som en anden livsstil med tid til stilhed, eftertanke, langsomhed, enkelhed og indre ro. En slags kristendom for alle sanser.

-vkp/03.02.2016