Personalet

Jørn Noe
provst
tlf. 5885 2250
jon@km.dk
Susanne Pedersen
sognepræst
tlf. 5826 2031
praesten@reerslevkirke.dk
Leif Juhl
kirketjener
tlf. 4231 7071
Christina Barsøe-Roel
kirkesanger
tlf. 3166 2616
kirkesanger@reerslevkirke.dk
Henrik Kristensen
organist
tlf. 2042 2632
organist@reerslevkirke.dk
annette Annette Jørgensen
kordegn
Kirkekontoret
Finderupvej 18, 4270  Høng
Træffes mandag kl. 9.00-12.00,
tirsd. og torsd. kl. 13.00-15.00
Onsd. og fred. kun på telefon
tlf.: 4025 0227
kordegn@finderupkirke.dk