Offentlig møde med provsten


Præsten rejser, hvad så?
Offentligt møde med provst Jørn Noe, 5. november 2008 kl. 19.00 i Præstegården
Hvilke tanker har provsten og biskoppen for præstestillingen i Reerslev og Buerup sogne, når stillingen bliver ledig efter Dorte Thomsen?
– Hvilke ønsker har menighedsrådene og beboerne i de to sogne?
Disse vigtige spørgsmål vil være hovedtemaet på mødet – og alle er velkomne.