Nyt kirkeblad kommer fremover hver anden måned


Kirkeblad og Internet – er det ikke nok med informationer på kirkens hjemmeside?
Det har vi diskuteret i menighedsrådet, og vi mener ikke, at tiden endnu er moden i Reerslev sogn.
Vi har derfor valgt, at der fortsat skal udgives og husstandsomdeles et kirkeblad i papirform som supplement til kirkens hjemmeside.
Det er vigtigt at bevare kontakten til den gruppe borgere, som gerne vil følge med i det kirkelige, men ikke har adgang til internettet, og dermed til hjemmesider.
Så selvom vi er pålagt besparelser, har vi valgt, at det ikke skal ramme kirkebladet.
Men vi synes, at den hidtidige kvartalsvise udgivelsesform skal ændres, så informationerne kan blive mere aktuelle.
Derfor udkommer kirkebladet nu i en anden form, det kommer hver 2. måned, og det suppleres med annoncer i Ugebladet Vestsjælland som hidtil.
/hbr 30.07.2007