Mindehøjtidelighed ved flyvergraven

De engelske flyvere, som ligger begravet på Reerslev kirkegård, blev lørdag den 20. juni mindet ved en privat højtidelighed arrangeret af menighedsrådet.

Tilbage i begyndelsen af februar måned blev pastor Mollerup, via kirkens hjemmeside, kontaktet af  Tony Griffin fra Scotland. Anledningen var, at Tony sammen med 4 af sine fætre var ved at planlægge en rejse til Danmark, for at besøge deres onkels gravsted på Reerslev kirkegård.
Deres onkel, pilot officer James M. Traynor, blev sammen med 6 kammerater dræbt, da deres bombefly den 29. april 1943 blev skudt ned over Tågerup af et tysk jagerfly.

Da menighedsrådet hørte om henvendelsen, var man enige om, at besøget skulle markeres på passende måde, i forhold til skotternes ønsker.
Der blev lavet en program for besøget, som ud over en lille mindehøjtidelighed ved selve graven også omfattede rundvisning i kirken og en lille udflugt til  mindelunden i Tågerup, hvor en mindesten markerer stedet, hvor det engelske bombefly styrtede ned.

De 5 slægtninge fra Scotland havde indledt dagen med deltagelse i den katolske messe i St. Elisabeth Kirke i Holbæk, og sognepræst  Stephen Holm ledsagede dem herefter til Reerslev, hvor han mindedes de faldne og velsignede flyvergraven.

Reerslev Menighedsråd var repræsenteret ved Ole Buk og Kim Petersen, som efter højtideligheden nedlagde en krans ved den store mindesten på kirkegården.

Der blev under hele besøget, lyttet interesseret til Ole Buk, som på engelsk fortalte om kirken, den lokale historie om flyvergraven og om nogle af de dramatiske begivenheder i 40-erne.

Slægtningene udtrykte under besøget, stor taknemmelighed for den måde, hvorpå vi værner om gravstedet og mindet om deres onkel og hans faldne kammerater, som døde for England – og for Danmark.

Gæsterne overbragte under besøget en mindeplade til menighedsrådet, pladen vil senere
blive monteret et passende sted i våbenhuset. Desuden kvitterede de som afslutning på arrangementet, med små gaver  i form af specialiteter fra deres hjemland.

Klik her, for at læse hele historien om flyvergraven på Reerslev Kirkegård.     21.06.2009/vkp