Midsommerkoncert
Traditionen tro arrangerede menighedsrådet en koncert i kirken Sct.Hans aften.
I år var det fire unge københavnske jazzmusikere: Peter Simonsen, saxofon – Kim Boeskov, piano – Mads Forsby, trommer og David Blomqvist, bass.
– der bidrog til midsommerstemningen med stille og afdæmpet jazz.

Foto: Viggo K. Pedersen