4. april – Møde i menighedsrådet kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Onsdag, den 4. april 2018, kl. 19.00

i konfirmandstuen i Reerslev Præstegård

Mødet er offentligt og alle er velkomne.

 
 Dagsorden:
Offentliggøres her på siden ca. 8 dage før mødet.