Menighedsrådene i tænkeboks


Sognepræsten fra Bregninge-Bjergsted gav mange råd og idéer til menighedsråd og interesserede borgere på mødet i Reerslev Præstegård den 13. marts.

Hun fortalte bl.a., at tiden efter en sammenlægning er meget krævende. “Plejer” er væk, og der skal laves en fælles fortåelse af den nye virkelighed på alle områder. Det kræver ekstra meget, hvis sammenlægningen sker sammen med et valg til menighedsrådet, og der er mange nye medlemmer, som slet ikke har “noget plejer” på nogen af menighedsrådets arbejdsområder. Man skal samtidig være opmærksom på at bevare sognenes særpræg, så alt ikke ensrettes. Antallet af menighedsrådsmedlemmer halveres jo samtidigt, og det er derfor en meget god idé at inddrage flere frivillige i arbejdet, hvis aktivitetsniveauet ikke skal sænkes og medlemmerne af menighedsrådet køres trætte.

En sammenlægning af Reerslev og Buerup vil efter de nye valgregler betyde valg af 5 medlemmer + suppleanter til et fælles menighedsråd.

De to menighedsråd er nu gået i tænkeboks og overvejer den lokale situation.

/hbr 15.03.2008