Mål, planer og budget

Mål, planer og budget
Menighedsrådet har nu taget hul på budgetlægningen for 2009, hvor et nyt menighedsråd er valgt og skal anvende budgettet.

På nøste møde i menighedsrådet den 29. april kl. 19.00 drøftes visioner, mål og planer og deres sammenhæng til budgettet.

Som sædvanlig er mødet åbent for alle interesserede.

/hbr 01.04.2008