Logo konkurrence


Menighedsrådene i Reerslev og Buerup pastorat udskriver en logokonkurrence.
Pastoratet mangler et logo, der afspejler, at Reerslev og Buerup er to samarbejdende, moderne og aktive kirker.
Logoet skal bruges til bl.a.:
Brevpapir
Kirkernes hjemmesider
Kirke Nyt
Annoncer
Logoet skal være sort/hvidt og må ikke indeholde tekst.

Da vi ønsker at bedømme forslagene neutralt, bedes de afleveret til Poul Beierholm, graver ved Reerslev Kirke senest den 30. november 2007 kl. 12.00
Herefter vurderer bedømmelsesudvalget, som vil bestå af de to menighedsråd samt præsten, forslagene den 1. december, hvor de beslutter, om de ønsker at bruge de indsendte forslag.
Forslagene offentliggøres den 2. december til højmessen i Reerslev Kirke, hvor også vinderen kåres, og hvor ophavsretten samtidig overdrages til menighedsrådene.
Der vil være en præmie til vinderen.
Spørgsmål til konkurrencen rettes til sognepræsten på tlf. 5826 2031. /hbr 30.10.2007