Konstitueret sognepræst

Konstitueret sognepræst

Biskoppen har konstitueret Marianne Agerholm, Ruds Vedby, til at betjene stillingen som sognepræst i Reerslev-Buerup pastorat fra 1. november og indtil en ny sognepræst ansættes.
Ved telefonopringning til Reerslev Præstegård, henviser telefonsvareren til Marianne Agerholm og oplyser hendes telefon nr. 5826 1136.
Pastor emeriti Per Mollerup hjælper med opgaverne i Reerslev og Buerup sogne, og varetager gudstjenester, kirkelige handlinger og konfirmandundervisning indtil en ny sognepræst er ansat.