Reerslev Kirke

Konfirmation i Reerslev Kirke er altid
den 1. søndag i maj.

Ordet konfirmation betyder bekræftelse.Konfirmation er en velsignelseshandling, hvor du bekræftes i din dåb.

Konfirmation forudsætter derfor, at du er døbt.
Er du endnu ikke døbt, når konfirmandundervisningen begynder, aftaler du en dato for dåb med præsten i løbet af undervisningsperioden og inden selve konfir-
mationsdagen.

Konfirmationen er en fest i kirken, der afslutter en længere periode med undervisning i kirke og kristen-
dom.

I Reerslev kirke begynder vi konfirmandundervis-
ningen i september måned det ene år og afslutter med konfirmationsfest i maj året efter.