Kommende arrangementer

3. september kl. 8.30 

Menighedsudflugt

18. september kl. 11.00 

Høstfest

Reerslev kirke arrangerer en lørdag i København.
Vi bliver vist rundt i den nyrestaurerede Vor Frelsers kirke på Christianshavn – den med det flotte tårn.
Vi skal besøge det dansk-jødiske museum og se glimt fra de danske jøders historie og liv. 

Vi spiser frokost i en af de små familiehaver på Pilealle på Frederiksberg, og vi finder et hyggeligt sted til eftermiddagskaffen, inden vi atter vender næsen hjem mod Reerslev.

Alt dette får vi for 150 kr, som er egenbetalingen for denne tur.
Husk, at der kun er plads til 50 i en bus, så tilmeld jer i god tid enten til præsten eller til menighedsrådsformanden.

Vi holder høstgudstjeneste i Reerslev Kirke kl. 11.00
Efter gudstjenesten fejrer vi høsten med fælles spisning.
For at vi kan vide, hvor mange vi skal lave mad til, er der tilmelding til spisningen.
Ring til præsten og meld jer til.