Kirkestafet i det nye Kalundborg Provsti


Fra nytår blev kommunegrænser og provstigrænser ændret.
For at lære hinanden bedre at kende, få mere viden og fremme samarbejde og gensidig inspiration mellem kirker og menighedsråd, indbydes til besøg i de fleste kirker i det nye provsti.
Programmet er af 1 times varighed og indeholder en kort gudstjeneste eller andagt ved sognepræsten, lidt information om kirken og sognets liv fra menighedsrådet og hyggelig snak over et let traktement.
Den konkrete stafet er en bog, hvori menighedsrådene kan fortælle om deres sogn og kirke.
Kirkestafetten er i Reerslev Kirke onsdag den 21. marts kl. 19.00 og i Buerup kirke onsdag den 25. april kl. 19.00.
Alle er velkomne