Kirken bliver kalket i 2006

Kirken trænger voldsomt til at blive kalket
– det kan alle vist se.

Det har været en lang beslutningsproces, hvor både Nationalmuseet, Roskilde Stifts-øvrighed og Provstiet med deres bygnings-sagkyndige har været involveret.

Der er foretaget 3 forskellige typer be-handling af muren. De er blevet vurderet, og Menighedsrådet har nu indgået aftale om kalkning af kirken i ugerne 23, 24 og 25.

Så hvis alt går som planlagt, har vi en nykalket kirke til Sct. Hans.