Kirkekalkning lukker kirken igen …

Mandag den 8. januar gik murerne igang med indvendig kalkning, så den næste måneds tid vil Reerslev Kirke ikke ligne sig selv.

Nu igen – ja, resultatet af sidste års kalkning blev desværre ikke som forventet. Derfor er det besluttet at vægge og hvælvinger skal kalkes igen.

Arbejdet bliver denne gang udført af Gunner Poulsens Eftf. v/ Thomas Nielsen Aarup, Høng. Murerfirmaet har bl.a. kalket Finderup Kirke med et flot resultat, og firmaet får derfor også overdraget opgaven med forårets udvendige kalkning af kirken og kirkemuren.

Lige som sidst, vil gudstjenesterne blive holdt i præstegårdens konfirmandstue, og øvrige kirkelige handlinger henvises til Finderup Kirke.

 

Foto: Viggo K. Pedersen