Kirkecafé i sideskibet?


Menighedsrådet har søgt biskoppen om tilladelse til at udskifte inventaret i denne del af Reerslev Kirke, så nu håber vi, at biskoppen også synes, at det er en god idé.

Idéen er, at kirkerummet skal være mere fleksibelt og dermed mere brugbart til flere typer aktiviteter.
I første omgang fjernes kirkebænkene og erstattes med borde og stole fra konfirmand-stuen, så vi kan afprøve idéen.
Det giver mulighed for »kirkecafé«, hvor vi kan byde på siddende kirkekaffe i stedet for det nuværende stående traktement i våbenhuset.
Det vil også give mulighed for gode forhold til foredrag, sang- og musikaftener, konfir-mand-arrangementer og andre specielle tiltag, hvor kirkerummet med sin fine akustik vil danne en god ramme om arrangementet.
Derudover vil vi gerne indrette et legehjørne evt. med madras og »ikke støjende« legetøj, – dels til brug i forbindelse med »voksengudstjenester« og måske også til børnearange-menter som f.eks. babysalmesang.
Borde, madras og legetøj skal let kunne fjernes og stolene skal selvfølgelig kunne sættes på rækker, når der er brug for mange siddepladser i forbindelse med kirkelige handlinger som juleaften, konfirmationer, begravelser, koncerter o.lign.
I næste omgang, når idéen er afprøvet, og hvis vi fortsat synes den er god, ønsker vi at købe inventar, som passer til det gamle kirkerum og er det værdigt, – f.eks. 1. januar 2008, når det nye budget træder i kraft.
/hbr 30.07.2007