“Kirke Nyt” i Ugebladet Vestsjælland


Da kirkebladet for Reerslev og Buerup sogne ikke længere produceres og omdeles, skal kirkenyhederne finde andre medier.

Menighedsrådet har valgt en hyppigere nyhedsomtale på kirkens hjemmeside og en månedlig annonce i Ugebladet. Desuden overvejes udgivelse af nyhedsbreve.

Kirkernes pressegruppe arbejder på 1. udgave af Ugeblads-annoncen, så den kan udkomme samme dato som Kirke Nyt skulle være kommet, nemlig onsdag den 30. april 2008.

/hbr 01.04.2008