Kattrup Julehjælp til økonomisk trængte

Igen i år uddeles Kattrup julelegat for Buerup-Reerslev Sogne.
Legatet gives til økonomisk trængte og ansøgere bedes rette henvendelse til sogne-præst Marianne Agerholm, Sømarksvej 5, 4291 Ruds Vedby
Tlf. 5826 1136 eller via email: mlt@km.dk.
Ansøgningsfrist senest tirsdag den 9. december 2008, ansøgere vil modtage besked om de er kommet i betragtning snarest herefter.

Med venlig hilsen
sognepræst Marianne Agerholm