Afsked med en gammel kæmpe

træfældning-1

Afsked med en gammel kæmpe

Gamle træer fortjener altid at blive behandlet med den dybeste respekt, men alder og sygdom kan medføre svækkelse så de bliver til fare for dyr og mennesker. Således var et af de gamle kastanjetræer i alléen ved præstegården begyndt at smide meget store grene og træet knagede faretruende under den seneste blæst. Efter kyndig vejledning besluttede menighedsrådet derfor at få træet fældet.

Kastanjetræer kan blive meget gamle, f.eks. står der ved den reformerte kirke i København et træ som er plantet i 1760, altså for 255 år siden, og under de rette miljøbetingelser kan de blive over 300 år.

Vi ved ikke hvor gamle kastanjetræerne ved Reerslev præstegård er, men der er ingen grund til at betvivle at de kan være plantet samtidig med opførelse af præstegården i 1835, altså for 180 år siden – eller måske endnu tidligere.

De tilbageværende træer i alléen bliver indtil videre bevaret, men tiden er uden tvivl også ved at rinde ud for dem, så lad os nyde synet af de flotte træer så længe det varer.

/-vkp

træfældning-2

 fotos: Anne Lise Vinther