Kandidater til menighedsrådsvalget

En kandidatliste med 8 navne er afleveret. Listen blev lavet efter orienteringsmødet den 11. september, hvor der blev opstillet 5 personer, som er det antal det nye råd skal bestå af, og yderligere 3 stedfortrædere.

Hvis der ikke kommer flere lister (senest 30. september) får vi et såkaldt fredsvalg i Reerslev – og skal altså ikke stemme.                                                                       /hbr 27.09.2008