Juniorkonfirmanderne er startet op

Juniorkonfirmanderne er startet op
Det første hold juniorkonfirmander er startet op. Der er 6 piger fra 3. klasse på Reerslev Friskole, som har taget imod tilbuddet om at være juniorkonfirmand og det tegner til at det bliver et rigtig godt og spændende forløb her i foråret.
Første gang i kirken blev snakket om kirkerummet, sunget salmer og navnesange. Også de efterfølgende gange har undervisningen været koncentreret om kirken. En del af formålet med undervisning af juniorkonfirmander er at gøre børnene fortrolige med kirkerummet. Indtil videre har alteret, døbefonten og prædikestolen været omdrejnings-punktet, da disse tre jo er de tre grundpiller i enhver kirke.
Der er blevet talt om dåben og dåbens betydning. Børnene har været til alteret, hvilket for alles vedkommende var første gang. Pigerne har også alle indtaget prædikestolen, hvorfra de skulle fortælle noget godt, mens de andre lyttede.
Inden længe er det påske. Torsdagene op til påske skal børnene selvfølgelig lære denne højtid bedre at kende.
Resten af foråret skal børnene høre meget mere om Gud, men de skal også lave forskellige aktiviteter, male, tegne, se film og besøge kirkegården.
Undervisningen slutter med en særlig aftengudstjeneste den 31. maj.
Pigerne har også prøvet præstekjolen. Foto: Dorte Thomsen