Indsættelse af ny præst

Præsteindsættelse


Provst Jørn Noe og sognepræst Susanne Pedersen ved præsteindsættelsen i Reerslev Kirke.

Hjertelig velkommen til vores nye præst Susanne Pedersen. 

Det var en stor dag i vores lille landsbykirke, som over 60 kirkegængere var vidne til. Vores nye sognepræst, Susanne Pedersen, blev indsat af provst Jørn Noe, søndag d. 18. august.

Susanne afviklede sin første prædiken på bedste vis, med relationer til vores digitale moderne hverdag. Budskabet var, at vi alle kan blive bedre til at lytte og se til hinanden.

Som et ekstra krydderi på gudstjenesten spillede og sang vores organist, Lars Klit, kirkesanger Christina Barsøe-Roel, samt på trompet Christian Noe. Det var meget stemningsfuldt.

Efter gudstjenesten var der pindemadder og champagne m.m. Dette blev nydt med stort velbehag imens der blev snakket livligt og flere fik hilst nærmere på Susanne.

I menighedsrådet er vi ualmindeligt glade  for, at vi har fået en præst, som også vil bo i vores lille hyggelige landsby. Håber at rigtig mange sognebørn vil hjælpe os med at støtte op om Susanne, både som præst, og som ny landsbyborger.

Formand for Reerslev Menighedsråd
Anne Lise Vinther

Nu kommer der igen liv i præstegården Vi har passet godt på vores kirke
Præsteboligen i Reerslev Præstegård har stået tom siden Kirsten Esbjerg for snart halvandet år siden valgte en ny tilværelse som fængselspræst i Sdr. Omme.
Boligen med tilhørende kirkekontor, er nu blevet malet og frisket op. Udvendig mangler stadig en gang kalkning og lidt maling, men det skulle ikke være nogen hindring for at vores nye præst som planlagt kan flytte ind den 6. september. 

 

Kirsten Esbjergs sidste ord ved afskeds-gudstjenesten i 2012 var: “Pas nu godt på jeres kirke og det fællesskab I har i kirken”

—  Ud fra den store interesse menigheden har vist omkring den lange proces med valg og ansættelse af en ny præst, den flotte opbakning ved Susanne Pedersens indsættelse som ny præst og den store tilslutning til sogneturen den 24. august, kan vi vist roligt sige –  ja, vi har passet godt på vores kirke.

Læs også  Susannes hilsen på “præstens side”