Indføring i kristendom – voksenundervisningTil dig der vil vide noget om kristendom holder sognepræsterne i Ruds Vedby – Reerslev – Buerup Pastorat, Dorte Thomsen og Marianne Agerholm foreløbig tre introaftener til et udpluk af centrale kristne grundbegreber.
1. gang vi mødes er onsdag den 1. oktober kl. 19.00 i konfirmandstuen i Reerslev Præstegård, hvor vi skal tale om Bibelen – billeder af Gud.
2. gang er onsdag den 29. oktober kl. 19.00 i Ruds Vedby Sognegård, hvor emnet er ondskab og lidelse
3. og foreløbig sidste gang bliver den 26. november kl. 19.00 i Buerup Sognehus, hvor temaet er frelse.
Der kræves ingen forudsætninger for at deltage.
Vi slutter hver gang senest kl. 21.30 og i den indlagte pause vil der blive serveret lidt godt til ganen.
På glædelig gensyn.

/dt 30.08.2008