5. juni kl. 17.00 Grundlovsfest i præstegårdshaven

Velkommen til en traditionsrig grundlovsfest i præstegårdshaven

kl. 17.00 grundlovstale v/ regionsrådsformand Heino Knudsen.
Bagefter er grillen klar til medbragt mad, og der kan købes øl, vin og vand.

Arr.: Forsamlings- og Kulturhuset, Landsbylavet og Menighedsrådet.