Grundlovsfesten 2014

 

Da teltet var stillet op i præstegårdshaven, stoppede regnen, solen brød frem, og en smuk ramme stod klar til festligholdelse af vores grundlov fra 1848.
Børn og voksne begyndte at strømme til, omkring 70 plus et par hunde fandt vej til præstegården med mad, klar til grillen.
Alle borde og stole var hentet ud fra konfirmandlokalet, og der måtte suppleres med borde og stole fra forsamlingshuset og et par haveborde. – Dejligt når et planlagt arrangement bliver en stor succes!
 

Per Frederiksen bød velkommen på vegne af menighedsråd, forsamlingshusets bestyrelse og landsbylavet, og så var scenen sat til årets taler, tidligere bysbarn i Reerslev, og borgmester i Høng Kommune, Niels Baunegaard Nielsen.

Arrangørerne fik travl med at finde ekstra stole, her ses Menighedsrådets formand, Anne Lise Vinther, i sving. 

 

Lidt forsinket kunne Per Frederiksen (måske bedre kendt som “sømanden”) byde velkommen på Landsbylavets, Forsamlingshusets og menighedsrådets vegne.
Årets grundlovstaler Niels Baunegaard på “talerstolen” 


Grundlovstale med overskriften: ”Respekter det gamle og forstå det nye”
Niels havde valgt at genopfriske tilhørernes hukommelse om grundlovens tilblivelse i 1848 hvor kongen gav afkald på enevældig regeringsmagt, og demokratiet blev indført i Danmark, og om senere ændringer, og noget af det vigtigste om indholdet i loven.Og selvfølgelig fik især de nyere politiske tiltag en vurdering og kommentar med på vejen.
Niels er ikke lige tilfreds med alt det, der besluttes på danskernes vegne, men han understreger, at han ikke er en sur gammel mand, men er glad for livet – og nyder hver en dag i vores smukke land.

– – – – – – –

Niels Baunegaard nyder at komme tilbage og igen være en del af fællesskabet i Reerslev.
Det samme gælder også for andre “Gamle Reerslevere”, som ofte møder op til forskellige aktiviteter i byen, og hos hvem Reerslev stadig har en stor plads i deres hjerter. – Tak for det.

Niels Baunegaard har sine rødder i Reerslev. Hans bedstefar havde gården “Baunegaard” på Reerslevvej, derfra navnet, I 1927 blev Niels født i nr. 5 på Kongstedvej (som dengang hed Skolebakken), hvor hans lillesøster Inger Lise bor nu. Han har i sine unge dage boet i Døjringe, men kom tilbage til Reerslev i 1957, da han skulle overtage gården “Lykkebjerg”, som han fraflyttede i 2002, og overdrog  til sin søn, Niels Henrik.Niels Baunegaard kom i kommunalbestyrelsen i den nydannede Høng kommune i 1970, blev konstitueret borgmester i 1976, og valgt som borgmester i 1977 og de næste 22 år. 

Han har holdt rigtig mange taler. I Reerslev har Niels Baunegaard holdt Sankthans  taler, han har været på prædikestolen i Reerslev Kirke, men det er første gang, at han holder grundlovstalen i Reerslev.

Der blev sunget både “Der er et yndigt land” og “I Danmark er jeg født” – og her sørgede sognepræst Susanne Pedersen, sammen med  Ole Buk , for at vi fik startet i det rette toneleje. 

 

 

– det skærpede appetitten, og bagefter var der  trængsel omkring den varme gill.

Tekst: Hanne Brandt
Fotos: Viggo K. Pedersen