Grundlovsdag i præstegårdshaven

. 

Grundlovsfesten i Reerslev var i år resultatet af et samarbejde mellem Landsbylavet og menighedsrådet

— et godt eksempel på, at samarbejde fremmer trivslen.  Og mange havde da også denne dejlige sommeraften fundet vej til den smukke præstegårdshave som var pyntet med dannebrogsflag.

Det var en herlig aften, hvor vi fandt sammen på en uformel måde, hvor der var plads til alle  – uanset alder og forudsætninger. Børnene legede sammen, der var gang i grillen, og de voksne fik snakket på kryds og tværs. 

Ole Glahn ramte plet med sin grundlovstale

Der blev lyttet koncentreret til Ole Glahns tale, hvor hovedbudskabet om demokrati, fællesskab og hjælpsomhed, var en fuldtræffer i den aktuelle debat i Reerslev.

Ole Glahn har kendskab til Reerslev gennem sit arbejde med landsbysamfund, og han pointerede, blandt andet i lyset af skolelukningen i Reerslev, at det er  afgørende for en velfungerende landsby, at man har et rum – et sted, hvor man kan mødes på tværs af aldersforskelle og interesser.

Demokratiet har sit udgangspunkt i det lokalsamfund hvor man bor, og man føler glæde, når man kan få indflydelse på de lokale beslutninger.

Det ligger dybt i vi danskere, at vi i fællesskab kan løse noget som vi ikke kan løse enkeltvis, sagde Ole Glahn og mindede os om, at det er vigtigt at vise positiv interesse for sine medmennesker i lokalsamfundet – information og viden om hinanden er utrolig vigtigt. 

Ole Glahn sluttede med et Pit Hein gruk:

Pessimisterne er dog de reneste tåber,
for de tror på det modsatte af hvad de håber.
Nej de optimister livet beror på,
er dem der tør håbe
på det som de tror på.

Efter talen fandt flere anledning til personligt at takke Ole Glahn for en god tale som havde gjorde indtryk.

Den gamle tradition, at fejre Grundlovsdag i Reerslev, er nu for alvor vakt til live igen, så mon ikke vi mødes endnu flere igen næste år.

Fotos: Viggo K. Pedersen