Gensyn med Kirsten Esbjerg

Gensyn med Kirsten Esbjerg

Kirsten Esbjerg er pr. 1. september blevet ansat som midlertidig tidsbegrænset vikar ved Reerslev og Buerup Kirker.
Det betyder at vi skal tage afsked med Per Mollerup som holder gudstjenesten for sidste gang den 23. august.

Mange har spurgt til konfirmationsforberedelse, og vi kan nu oplyse at det bliver Kirsten Esbjerg som påtager sig denne opgave, indtil der kommer en permanent løsning på præstesituationen.

vkp/30.07.2009