Frokost i det grønne

Idyllisk picnic i Reeerslevs præstegårdshave
Vejret var perfekt til en hyggelig nyskabelse i Reerslevs præstegårdshave: en søndags-picnic med musik efter gudstjenesten.
TEKST: JAN HOLM
FOTO: VIGGO PEDERSEN

– Folk hyggede sig, vi var heldige med vejret, og musikken var rigtigt god. Det gik op i en højere enhed, siger en begejstret menighedsrådsformand Hanne Brandt fra Reerslev.
Næsten 30 børn og voksne var samlet omkring de medbragte madkurve på tæpperne i præste-gårdshaven i Reerslev efter søndagens gudstjeneste. Enkelte havde ikke taget en madpakke med, men så havde andre taget rigeligt mad med – og alle blev mætte. Øl, vand og vin havde menigheds-rådet med.
– Snakken gik hyggeligt på tværs af tæpperne, også med folk, man ikke havde mødt før.
Musikken kom i to dele. Først spillede Elisabeth Andersen på fløjte og Birger Andersen på elek-trisk klaver nogle klassiske stykker, som var relateret til sommeren. Dernæst overtog Buerup Spillemændene i skikkelse af claus Ingemann og Jan Borgen underholdningen med ældre og nyere danske sange – på guitar og fløjte, som gik fint i tråd med den klassiske musik.
– Skønt med den fantastiske baggrund i præstegårdshaven. En super søndag.
Skovturen sluttede med kaffe og kage – det sidste var især børnene vilde med.
– Det var en anderledes måde at være sammen på. Vi burde egentlig have været mange flere, men det her var kun første gang, Reerslev Kirke havde et arrangement i forbindelse med søndagsguds-tjenesten, siger Hanne Brandt.
Ordene vil sprede sig fra mund til øre, som sådanne ting gøres ude på landet.

FOTO © www.fotodigital.dk