Farvel til Kirsten Esbjerg


Aftengudstjenesten var en smuk og stemningsfuld temagudstjeneste,
hvor der var indlagt musik og tid til eftertanke og lystænding.

Efter gudstjenesten sagde Kirsten tak for 7 gode måneder som præstevikar. Hun nævnte bl.a. trygheden ved det gode samarbejde
med kirkernes personale, og den fælles vilje til at klare små afvigel-
ser fra planen, så alting alligevel lykkes.

Hun nævnte også menighedsrådenes vilje til at afprøve nye veje, så kirken kan få nyt og mere liv, og hun opfordrede sognenes beboere
til at gå ind i arbejdet, så pladserne i rådet bliver fyldt op ved det forestående valg.

I kirkecafeen var dagens tilbud: kaffe eller sodavand og en lækker lagkage med lys.

Kirstens tak for godt samarbejde er gengældt.
Det udtrykte menighedsrådsformand Karin Buk meget fint i sin tale
til Kirsten. Hun nævnte de mange aktiviteter, som Kirsten har
videreført
og givet nyt liv, og de nye ideer som er blevet sat igang. Der har været eksperimenter i forbindelse med gudstjenester, og
særlige elementer i forbindelse med konfirmationer og dåb. Der har været tilbud til juniorkonfirmander, og der har været bibelmaraton
og babysalmesang. Alle deltagerne har værdsat Kirstens andel i aktiviteterne, og fået noget positivt med hjem.
Der blev overrakt små gaver til Kirsten, og så var der en lille overraskelse. – Det var Marianne Reiche og en håndfuld korbørn,
som sang tre meget smukke sange for  Kirsten, – et meget smukt
og bevægende punktum for det gode samarbejde.

/hbr 21.07.2008