En rigtig hyggelig Mother Teresa dagEt dejligt sommervejr i en dejlig præste-gårdshave og 24 glade mennesker ved veldækkede kaffeborde satte rammen om
en rigtig god eftermiddag med fællessang, snak og fremvisning af mange smukke tæpper og drøftelse af hjælpearbejdet.
De 2 søstre fra Mother Teresa Klostret i København måtte desværre melde afbud på grund af sygdom.
I stedet fortalte præstevikar Nete Ertner Rasmussen om søstrenes arbejde, hvilket hun kender fra sit samarbejde med dem.  Hun foreslog et besøg af Mother Teresa Klubben hos søstrene
i København, og vil forsøge at arrangere dette efter sommer-ferien.
En ny kontakt blev skabt, da Mother Teresa Klubben fra Slagelse kom med 3 repræsen-tanter og medbragte en invitation til et genbesøg tirsdag den 26. juni om formid-dagen, hvor de har udstilling i dagcentret i Skolegade.
/hbr 12.06.2007