Reerslev Kirke

Begravelse/bisættelse

Et dødsfald betyder ofte både sorg og forvirring for os.
Derudover er der en række praktiske ting, som skal gøres. Det kan virke uoverkommeligt oveni sorgen. Derfor er bedemanden ofte den, mange efterladte vælger at tage kontakt til for at få ordnet de nødvendige praktiske foranstaltninger.

Bedemanden sørger for at ordne en del af papirarbejdet ved et dødsfald og bistår med valg af kiste, bestilling af blomster m.m.

Det allerførste, der skal ske ved et dødsfald er dog at få udfærdiget en dødsattest af en læge.

Dødsattesten afleveres til bedemanden sammen med afdødes:

– dåbs- eller navneattest

Og hvis afdøde var gift/registreret partner, separeret, enke eller enkemand tillige:

vielsesattest
partnerskabsattest
ægtefælles/partners dåbs- eller navneattest

På baggrund af disse papirer udfærdiger bedemanden en dødsanmeldelse, som skal være præsten eller kirkekontoret i hænde senest 2 hverdage efter dødsfaldet

På dødsanmelsedelsen skal også stå, om afdøde skal bisættes eller begraves, hvorfra og hvornår handlingen skal foregå og hvor afdøde skal stedes til hvile.

Hvis afdøde var medlem af Folkekirken, skal der medvirke en præst ved højtideligheden.

Bedemanden hjælper gerne pårørende med at formidle kontakten til præsten og aftale tidspunkt for bisættelsen eller begravelsen. I kan også selv kontakte præsten, som I også skal tale med om de salmer, der skal synges og andre detaljer omkring den kirkelige højtidelighed.

Bisættelse eller jordbegravelse?

Måske har afdøde selv givet udtryk for, om han eller hun ønskede at blive bisat, dvs. brændt eller jordbegravet. Hvis ikke afdøde har tilkendegivet noget ønske, er det op til jer pårørende at afgøre dette.