Det nye menighedsråd har konstitueret sig


Det kommende menighedsråd for Reerslev Sogn, der tiltræder 1. søndag i advent den 30. november 2008, har holdt konstituerende møde den 13. november.

Som formand for det nye menighedsråd er valgt Kurt Løjesbjerg, Løjesbjerggaard,
Dyndengvej 1, Reerslev.
Næstformandsposten besættes af Helle Rose Northeved, Overdrevsvej 3, Risbjerg.
Helle bliver også underskriftsberettiget i det nye menighedsråd.

Erik Kjærgaard Christensen, Reerslevvej 34, Reerslev kommer til at varetage funktionen som kirkeværge.
Helle Salwin, Bøgebjergvej 3, Reerslev er valgt til kontaktperson og indgår desuden i præste-gårdsudvalget.
Til hvervene som såvel sekretær som kasserer har det nye menighedsråd valgt Joan Starklint, Kongstedvej 16, Reerslev.

Kirke- og kirkegårdsudvalget kommer til at bestå af Kurt Løjesbjerg, Helle Rose Northeved og Joan Starklint. Pladserne i valgbestyrelsen besættes af Erik Kjærgaard Christensen, Helle Rose Northeved og Joan Starklint – med Helle Rose Northeved som formand.

Alle det nye menighedsråds medlemmer indgår i aktivitetsudvalget. Endelig kan det oplyses, at der endnu ikke er udpeget en bygningssagkyndig for det nye menighedsråd.                                                                                            /ekc 14.11.2008