Det nye menighedråd er klar

valg-logo
Der var ved fristens udløb kun indkommet én liste til valgbestyrelsen ved Reerslev kirkes menighedsråd.
Der er således aftalevalg, og der skal ikke være afstemning den 8. november. 

Følgende er valgt til det nye menighedsråd:

Lene Thamm, Reerslevvej 9 A, Reerslev
Jane Klejstrup, Reerslevvej 44, Reerslev
Anita S. Clausen, Reerslevvej 24, Reerslev
Jackie Poul Agertoft, Reerslevvej 24, Reerslev
Lene Dursben, Hestehaven 34, Reerslev

Suppleanter:

Ghita Larsen, Jyderupvej 78, Sønderød
Kamma Hvenegaard, Tranemosevej 7, Reerslev
Gitte Handberg Nielsen, Jyderupvej 87, Sønderød

Det nye menighedsråd har på et møde den 2. november konstitueret sig med:

Formand, Lene Thamm
Næstformand, Jackie Poul Agertoft
Sekretær og kasserer, Jane Klejstrup
Kirkeværge, Lene Dursben
Kontaktperson, Anita S. Clausen

Tegningsberettiget er:
Lene Thamm
Jane Klejstrup

Det nye menighedsråds funktionsperioden begynder den 27. november 2016.