Reerslev Kirke
. 

 

Når et barnet er født
Jordmoder/sygehus anmelder fødslen til sognet.
Hvis moderen ikke er gift bliver der tilsendt et brev fra sognet om faderskab.
Omsorgs- og ansvarserklæringen skal anmeldes digitalt på borger .dk  

Hvis barnet skal døbes
Forældrene henvender sig til præsten/kordegnen og aftaler tidspunkt for dåben.

Hvis barnet skal navngives
Forældrene benytter digitalt borger.dk og anmelder navngivningen.