B.S. Ingemann i Reerslev

 


Digteren B. S. Ingemann deltog i forsvaret af København mod englændernes bombar-dement for 200 år siden, og torsdag den 8. november 2007 kl. 19.00 kommer han til Reerslev Kirke.
Han kommer i selskab med højskolelærer Lars Thorkild Bjørn, som blænder op for en billed-fortælling om den folkekære salmedigter fra Sorø.
Lars Thorkild Bjørn besøgte Buerup kirke i januar, hvor fortællingen om Grundtvigs liv blev vist på et kæmpelærred.
På lignende måde vil han denne gang fortælle om Ingemanns liv fra barndommen i Torkil-strup præstegård på Falster over drenge-årene i Slagelse og studietiden i det krigs-hærgede København.
Vi følger også den unge digter på en rejse til Italien, inden han blev ansat ved Sorø Akademi.
Det var her Ingemann bl. a. skrev  Glade jul, Dejlig er jorden og sine elskede morgen og aftensange som f.eks. I østen stiger solen op og Fred hviler over land og by.
Vi skal høre Michael Kammer og Maria Stenz synge nogle af hans morgen og aftensange, så det bliver en rigtig romantisk aften med sang, billeder og fortælling.
Undervejs holder vi en pause, hvor menighedsrådet byder på forfriskninger.
/hbr 24.09.2007