Året der gik

 


Menighedsrådet har lavet en årsberetning som giver sognets beboere og andre inte-resserede et indtryk af det arbejde, som Menighedsrådet har beskæftiget sig med i årets løb.
Det lykkedes desværre  ikke at overbevise biskoppen om at præstestillingen burde op-normeres til en fuldtidsstilling, til gengæld har der været mange andre store og små succeser –
læs hele årsberetningen, klik her.