Alle Helgen

Søndag den 1. november er alle helgens dag

I flere af landets kirker er det blevet tradition, at vi denne dag samles for at minde vore afdøde.

I Reerslev vil det foregå ved en aftengudstjeneste
Søndag den 1. november klokken 19.00

Denne aften vil der være en kort gudstjeneste, hvor vi sammen vil tænke på dem, vi har mistet.
Det vil være en gudstjeneste, hvor salmer, musik og levende lys vil danne rammen om de tanker og erindringer, som vi hver især måtte sidde med.
Navnene på de mennesker, vi har mistet i sognet siden sidste alle helgens dag, vil blive læst op fra alteret.

I forbindelse med gudstjenesten vil der være mulighed for at tænde et lys i kirken og bære det ud på kirkegårdens grave.

Gudstjenesten er for alle. Både for dem af os, der har lyst til at være fælles med andre mennesker om savnet af et menneske, vi holder af. Og for dem af os, som ønsker at bruge gudstjenesten som en pause med lys, musik, salmer og eftertænksomhed.

Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved et glas vin.

Velkommen til alle helgens gudstjeneste.

Med venlig hilsen
Kirsten Esbjerg