Aktiviteter

 

Kommende arrangementer
 

18. august
i Præstegården

 

Menighedsmøde

  •  Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode
  • Årsregnskab
  • Orientering om og idéer og visioner til det kommende menighedsråds opgaver
  • Budget
  • Regler for menighedsrådsvalget og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet 15. september 2020.

 

Mødet er offentligt tilgængeligt, og alle interesserede har adgang til at deltage i mødet.

 

 

15. september
i Præstegården

 

Valgforsamling / valg til menighedsrådet

  • På valgforsamlingen stiller interesserede kandidater op, der er mulighed for debat, og der stemmes på de enkelte kandidater ved skriftlig hemmelig afstemning.

 

Caféaftner i Finderup Sognegård

Caféaftnerne i Finderup Sognegård er arrangeret af Reerslev og Finderup menighedsråd, og starter kl. 18.00 med servering af smørrebrød – derfor kræves tilmelding.
Foredragene begynder ved 19’tiden. Se arrangementer i Finderup, her

 

Finderup-Reerslev Voksenkor

Korets 25 sangere øver hver tirsdag kl. 19.00 i Finderup Kirke.
Hvis du har lyst til at være med i koret, så er du mere end velkommen til at kontakte organist Henrik Kristensen, tlf. tlf. 2042 2632 eller organist@reerslevkirke.dk 
— Koret er for alle, og der er altid plads til en sanger mere …

 


Mother Teresa Klubben

Mother Teresa klubben er et tilbud til beboerne i Reerslev sogn,
– og til andre der har lyst til at deltage.

Klubben producerer årligt omkring 100 tæpper m.v.
De sendes via “Nødhjælpsdepotet i Næstved” direkte til de nødlidende, i lande som Litauen, Rumænien, Armenien, Hviderusland og en række afrikanske lande.

Når vi mødes, hygger vi os med sang, kaffe og hjemmebag.
Der bliver læst en historie, mens strikkepindene klirrer, og der bliver talt om aktuelle begivenheder og løst og fast i al almin-
delighed.
Dagen sluttes med Fadervor og en sang eller salme.
Vi betaler 20 kroner for kaffen.

Vi har plads til flere deltagere, både mænd og kvinder.
Klubben tager gerne imod akrylgarn.

 

Klubben mødes i Reerslev Præstegård
den 2. tirsdag i måneden kl. 14.00-16.30

undtagen i juli og august måned
Kontakt:
Jonny Jespersen tlf. 6111 4335