Aktiviteter

 

Kommende arrangementer
4. maj
kl. 19.00
i Kirken
Mindegudstjeneste


Ved gudstjenesten mindes vi befrielsesbudskabet, og bagefter serveres kaffe og kage i kirkecaféen. 
16. maj
kl. 19.00
i Kirken
Bededagsaften

Som traditionen byder, serveres der efter gudstjenesten store bededags aften, varme hveder med kaffe og te i kirkecaféen.

 

5. juni
kl. 17.00
i præstegårdshaven
Grundlovsfest i præstegårdshaven


kl. 17.00 grundlovstale v/ regionsrådsformand Heino Knudsen.
Bagefter er grillen klar til medbragt mad, og der kan købes øl, vin og vand.Arr.: Forsamlings- og Kulturhuset, Landsbylavet og Menighedsrådet.

 

10. juni
kl. 11.00
på Amfi Vestsjælland, Bregninge
2. pinsedag på amfiscenen


Reerslev Kirke deltager igen i år ved provstiets fælles friluftsgudstjeneste på Amfi Vestsjælland i Bregninge.

 

Caféaftner i Finderup Sognegård

Caféaftnerne i Finderup Sognegård er arrangeret af Reerslev og Finderup menighedsråd, og starter kl. 18.00 med servering af smørrebrød – derfor kræves tilmelding.
Foredragene begynder ved 19’tiden. Se arrangementer i Finderup, her

 

Mother Teresa Klubben

Mother Teresa klubben er et tilbud til beboerne i Reerslev sogn,
– og til andre der har lyst til at deltage.

Klubben producerer årligt omkring 100 tæpper m.v.
De sendes via “Nødhjælpsdepotet i Næstved” direkte til de nødlidende, i lande som Litauen, Rumænien, Armenien, Hviderusland og en række afrikanske lande.

Når vi mødes, hygger vi os med sang, kaffe og hjemmebag.
Der bliver læst en historie, mens strikkepindene klirrer, og der bliver talt om aktuelle begivenheder og løst og fast i al almin-
delighed.
Dagen sluttes med Fadervor og en sang eller salme.
Vi betaler 20 kroner for kaffen.

Vi har plads til flere deltagere, både mænd og kvinder.
Klubben tager gerne imod akrylgarn.

 

Klubben mødes i Reerslev Præstegård
den 2. tirsdag i måneden kl. 14.00-16.30

undtagen i juli og august måned
Kontakt:
Jonny Jespersen tlf. 6111 4335