Præsteindsættelse

Præsteindsættelse

Menighedsrådet ved Reerslev Kirke kan nu, glæde sig over omsider at have fået en fastansat præst og ikke nok med det, vi har været så tilsmilede af heldet, at det blev Kirsten Esbjerg, som takkede ja til vort tilbud.

Formiddagen den 7. marts 2010 i Reerslev Kirke blev en højtidelig, festlig, hyggelig og alt i alt mindeværdig stund.
54 gæster fra nær og fjern delte glæden med os i kirken, da provst Jørn Noe indsatte sognepræst Kirsten Esbjerg i embedet.

Nu ser vi frem til en lang, stabil periode med masser af initiativer og inspiration fra Kirsten til os og vice versa.

Vi er overbeviste om, at der venter os et frugtbart samarbejde. Det har ikke mindst glædet os, at Kirsten ønsker at bo i præstegården. Det vil med stor sandsynlighed styrke kontakten mellem Kirsten og hendes menighed og give Kirsten muligheder for at leve sig ind i sognets daglige rytme og dont.

Rigtig hjertelig velkomment il Reerslev, Kirsten!

På menighedsrådets vegne
Ole Buk